Προϊόντα

Όλα τα προϊόντα της IKON LIVING έχουν ένα διακριτικό χαρακτήρα και είναι αναγνωρίσιμα από τον ιδιαίτερο σχεδιασμό και την ποιότητα τους.

Ikon Living-Pipistrello επιτραπέζιο φωτιστικό

Pipistrello επιτραπεζιο φωτιστικο

Επιτραπέζια φωτιστικά
Ikon Living-Cobra επιτραπέζιο φωτιστικό

Cobra επιτραπεζιο φωτιστικο

Επιτραπέζια φωτιστικά
Ikon Living-Elmetto επιτραπέζιο φωτιστικό

Elmetto επιτραπεζιο φωτιστικο

Επιτραπέζια φωτιστικά
Ikon Living-TX1 επιτραπέζιο φωτιστικό

TX1 επιτραπεζιο φωτιστικο

Επιτραπέζια φωτιστικά
Ikon Living-Elica επιτραπέζιο φωτιστικό

Elica επιτραπεζιο φωτιστικο

Επιτραπέζια φωτιστικά