Προϊόντα

Όλα τα προϊόντα της IKON LIVING έχουν ένα διακριτικό χαρακτήρα και είναι αναγνωρίσιμα από τον ιδιαίτερο σχεδιασμό και την ποιότητα τους.

Ikon Living-334 πολυθρόνα (Barcelona)

334 πολυθρονα (Barcelona)

Πολυθρόνες
Ikon Living-Alpha πολυθρόνα

Alpha πολυθρονα

Πολυθρόνες
Ikon Living-Desire πολυθρόνα

Desire πολυθρονα

Πολυθρόνες
Ikon Living-Adda πολυθρόνα

Adda πολυθρονα

Πολυθρόνες
Ikon Living-Riviera πολυθρόνα

Riviera πολυθρονα

Πολυθρόνες
Ikon Living-Dama πολυθρόνα

Dama πολυθρονα

Πολυθρόνες
Ikon Living-Seven πολυθρόνα

Seven πολυθρονα

Πολυθρόνες
Ikon Living-Siena πολυθρόνα

Siena πολυθρονα

Πολυθρόνες
Ikon Living-Ghost πολυθρόνα

Ghost πολυθρονα

Πολυθρόνες